Verktøykasse for etablererenorsk flagg  Verktøy for bedritsetablerere / gründere

På denne siden vil du finne nyttige maler, eksempeldokumenter og andre ressurser for gründere i Norge:

Verktøy / Maler – forretningsmodell, enkel forretningsplan , diverse stiftelsesdokumenter for AS – på norsk / dansk

Startup123-forretningsmodell2019_3            – Glimrende verktøy for avsjekking av forretningsidé (word-format)
Startup123-forretningsmodell2019_3 PDF    – Glimrende verktøy for avsjekking av forretningsidé (PDF-format)
BMC canvas                                            – Business Model Canvas fra Innovasjon Norge
BMC canvas eksempel                            – Side som viser og forklarer hvordan Business Model Canvas kan bli brukt
Enkel-forretningsplan 2022 WORD          Enkel-forretningsplan-WORD. Et godt verktøy for å
                                                                    avsjekke at du har tenkt gjennom alt! 
Enkel forretningsplan 2022 NFV             En enkel forretningsplan du kan bruke for næringsfaglig vurdering    
Enkel forretningssplan 2022 NFV video Videoforklaring – hvordan fylle ut forretningsplan næringsfaglig vurdering
NAV 04-0610bm01-2018nett ORIGINAL – NAV-skjema for næringsfaglig vurdering
Dokumentmaler fra Altinn.no                   –  En samling av gode og nødvendige maler for alle som skal starte egen bedrift
Eksempel stiftelsedok – Thai Asker 2016 pdf  Eksempel på stiftelsesdokumenter og vedtekter AS
Eksempel protokoll stiftelsesmøte AS Thai Asker 2016 – Eksempel på protokoll hvis bortfall av revisor AS

Budsjettmaler / guider – på norsk / dansk (i excel – format)
Etableringsbudsjett NO                            – Enkelt etableringsbudjett for gründere
Salgsbudsjett_NORSK                                  – Et enkelt salgsbudsjett. Enkelt å fylle ut/endre med dine detaljer.
Budsjettmaler fra Altinn                           – Budsjettmaler fra Altinn (drift og likviditet)
https://startvaekst.virk.dk/startbudgettet – Startbudsjett Virk/Startvækst
Budsjettguiden_Altinn_2018                      – Altinns budsjettguide . Grunninnføring i budsjettering

 

Andre ressurser
Grunderklubben                                       – Norges største Facebookgruppe for gründere. Ca 28k medlemmer. En gullgruve for økt innsikt!
Altinn Start og drive bedrift                      – ABC på alle aspekter knyttet til oppstart av egen bedrift. Lettleselig. 
Altinn Telefonhjelp til gründere                 – Åpent mandag – fredag på dagtid. Tlf. 80033840. Glimrende gründerhjelp! 
Skatteetatens gratis skattekurs               –  Skatteetaten med gratis kurs til nye næringsdrivende, mange steder i landet
Kreativitetsøvelse                                     – Side med tips om hvordan du kan trene kreativitetsmuskelen og bli mer innovativ!
Utdannet.no                                             – Økt innsikt på nett. Online nettkurs innnenfor en rekke forskjellige områder.
Freelogoservices.com                             – Lag dine egne loger. Gratis!
Promo.com                                               – (tidligere Slide.ly) Lag profesjonelle videoer til lav pris. Øker engasjementet på sosiale medier!