Referanser

Her er noen eksempler på tjenester Inclusion har levert:

 • Avholdelse av etablererkurs og temakurs samt fast veiledningsoppdrag  på vegne av Etablerertjenesten Øvre Romerike / Norges Vel. Se www.startupviken.no
 • Avholdelse av etablererkurs og webinar samt fast veiledningsoppdrag  på vegne av Etablerertjenesten Nedre Romerike / Kunnskapsbyen Lillestrøm.
  Se www.startupviken.no
 • Initiativtaker til og prosjektansvarlig for utvikling av Startup Forum – et online etablererkurs for internasjonale gründertalenter bosatt i Akershus og Oslo. Oppdragsgivere: Asker Næringsråd og Askershus Næringshage. www.startupforum.no   Dette var et pilotprosjekt i 2015 og 2016 som oppnådde gode tilbakemeldinger fra kursdelagerne, Startup Forum har siden 2017 blitt benyttet av ulike eksterne interessenter som etablerertjenester, næringshager og gründermiljøer etc.. Blant annet har Startup Forum blitt benyttet/benyttes av Etablerersenteret i Vestland fylke sitt årlige Business Factorykurs og Norges Vel sitt gründerprogram Business Compass for gründere med internasjonal bakgrunn, bosatt i Viken. Se www.businesscompass.no
 • Expertise Partner i det europeiske jobbskapingsprogrammet eNEET Rural, et prosjekt finansiert av ordningen Norway EEA Grant, myntet på å tilby trening for unge personer i aldersgruppen 15-29 år slik at de lettere kan komme seg inn på arbeidsmarkedet, enten i form av lønnet arbeid eller ved å starte egen virksomhet
 • Utvikling og avholdelse av det engelskspråklige etablererkurset «How to start a business» på vegne av Etablerertjenesten i Akershus. www.startupviken.no
 • Initiativtaker til og prosjektansvarlig for utvikling av TechHub – et techfellesskap for gründerbedrifter, etablerte virksomheter og kommuner i nye Asker og Bærum. www.techhub.no
 • Initativtager til og prosjektleder for Jobbmentor – en mentordning for virksomheter i Volda og Ørsta kommune som tilbyr språkpraksisplasser for personer med innvandrarbakgrunn. Mentorordningen omfatter både opplæring, veiledning og oppfølging av mentorer, språkpraktikanter og programrådgivere ved Volda Læringssenter. Samarbeidspartnere i dette prosjektet har vært Volda kommune v/ Volda Læringssenter og Høgskulen i Volda. www.jobbmentor.no . Prosjektet har vært finansiert av IMDI.
 • Utvikling og avholdelse av gründerprogrammet Business Factory, et program som har vært arrangert både på norsk og engelsk. 5 heldagsmoduler. Inclusion deltok med undervisning i de tre modulene forretningsmodellering, markedsføring og salg. Oppdragsgiver: Etablerersenteret i Bergen / Hordaland fylkeskommune / Business Region Bergen, http://etablerersenteret.no/business-factory/
 • Prosjektdeltagelse i  Gründersjansen», et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 10 personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune og som ønsker å starte egen virksomhet. Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Asker kommune og er gratis for deltakerne. Oppdragsgiver: Asker Næringsråd.
 • Prosjektleder – Flerkulturelt Etablerersenter, Oslo kommune: Prosjektleder og arrangementsansvarlig for fire etablererseminarer for polsk- og spanskspråklige etablerere høsten 2014. https://www.facebook.com/flerkultureltetablerersenter/
 • Konsulent – Innovasjon Norge: Rådgivining ifm utvikling av veiledningshjelp for innvandrerentreprenører i kommunal sektor.
 • Konsulentbistand – Brønnøysundregistrene: Inclusion var medlem i programkomite for nasjonal etablererveilederkonferanse arrangert i i regi av Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge og Oslo kommune oktober 2014.
 • Hovedgründer av selskapet, Paul Bø har 20 års erfaring med forretningsutvikling, nasjonalt og internasjonalt. Fra 2007-2014 hadde han hatt hovedansvaretet for å utvikle Oslo kommunes etablerertjenester for innvandreretablerere. Arbeidsted var Næringsetaten, Servicekontoret for næringslivet. I tillegg til å være fast underviser på Næringsetatens engelsk- og norskspråklige etablererkurs var han også hovedansvarlig forå utvikle opplærings- og veiledningstilbud til bedriftsetablerere med polsk, spansk, tyrkisk, arabisk, somalisk, farsisk og kurdisk bakgrunn. Dette arbeidet bido til at mange personer med utenlandsk bakgrunn lyktes i å etablere egen bedrift. Gründer har svært gode tilbakemeldinger som kursholder og veileder.