Referanser

Her er noen eksempler på tjenester Inclusion har levert:

 • Avholdelse av etablererkurs og temakurs samt fast veiledningsoppdrag  på vegne av Etablerertjenesten Øvre Romerike / Norges Vel. Se www.etablerer-akershus.no
 • Avholdelse av etablererkurs og webinar samt fast veiledningsoppdrag  på vegne av Etablerertjenesten Nedre Romerike / Kunnskapsbyen Lillestrøm.
  Se www.etablerer-akershus.no
 • Utvikling og avholdelse av det engelskspråklige etablererkurset «How to start a business» på vegne av Etablerertjenesten i Akershus. http://etablerer-akershus.no/våre-kurs/asker-og-bærum/grunnkurs
 • Initiativtaker til og prosjektansvarlig for utvikling av Startup Forum – et online etablererkurs for internasjonale gründertalenter bosatt i Akershus og Oslo. Oppdragsgivere: Asker Næringsråd og Askershus Næringshage. www.startupforum.no   Dette var et pilotprosjekt i 2015 og 2016 som oppnådde gode tilbakemeldinger fra kursdelagerne, Startup Forum tilbys nå til eksterne interessenter (kommuner, næringshager, gründermiljøer etc.) f.o.m. høsten 2017. Ta nærmere kontakt for mere informasjon!
 • Initiativtaker til og prosjektansvarlig for utvikling av TechHub – et techfellesskap for gründerbedrifter, etablerte virksomheter og kommuner i nye Asker og Bærum.. www.techhub.no
 • Initativtager til og prosjektleder for Jobbmentor – en mentordning for virksomheter i Volda og Ørsta kommune som tilbyr språkpraksisplasser for personer med innvandrarbakgrunn. Mentorordningen omfatter både opplæring, veiledning og oppfølging av mentorer, språkpraktikanter og programrådgivere ved Volda Læringssenter. Samarbeidspartnere i dette prosjektet har vært Volda kommune v/ Volda Læringssenter og Høgskulen i Volda. www,jobbmentor.no . Prosjektet har vært finansiert av IMDI.
 • Utvikling og avholdelse av gründerprogrammet Business Factory, et program som har vært arrangert både på norsk og engelsk. 5 heldagsmoduler. Inclusion deltok med undervisning i de tre modulene forretningsmodellering, markedsføring og salg. Oppdragsgiver: Etablerersenteret i Bergen / Hordaland fylkeskommune / Business Region Bergen, http://etablerersenteret.no/business-factory/
 • Prosjektdeltagelse i  Gründersjansen», et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 10 personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune og som ønsker å starte egen virksomhet. Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Asker kommune og er gratis for deltakerne. Oppdragsgiver: Asker Næringsråd.
 • Prosjektleder – Flerkulturelt Etablerersenter, Oslo kommune: Prosjektleder og arrangementsansvarlig for fire etablererseminarer for polsk- og spanskspråklige etablerere høsten 2014. https://www.facebook.com/flerkultureltetablerersenter/
 • Konsulent – Innovasjon Norge: Rådgivining ifm utvikling av veiledningshjelp for innvandrerentreprenører i kommunal sektor.
 • Konsulentbistand – Brønnøysundregistrene: Inclusion var medlem i programkomite for nasjonal etablererveilederkonferanse arrangert i i regi av Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge og Oslo kommune oktober 2014. www.etablererveileder.no
 • Hovedgründer av selskapet, Paul Bø har 20 års erfaring med forretningsutvikling, nasjonalt og internasjonalt. Fra 2007-2014 hadde han hatt hovedansvaretet for å utvikle Oslo kommunes etablerertjenester for innvandreretablerere. Arbeidsted var Næringsetaten, Servicekontoret for næringslivet. I tillegg til å være fast underviser på Næringsetatens engelsk- og norskspråklige etablererkurs var han også hovedansvarlig forå utvikle opplærings- og veiledningstilbud til bedriftsetablerere med polsk, spansk, tyrkisk, arabisk, somalisk, farsisk og kurdisk bakgrunn. Dette arbeidet bido til at mange personer med utenlandsk bakgrunn lyktes i å etablere egen bedrift. Gründer har svært gode tilbakemeldinger som kursholder og veileder.