Næringsfaglig vurdering – Lillestrøm , Jessheim, øvrige Romerike

Næringsfaglig vurdering – Dagpenger under etablering – Lillestrøm , Jessheim , øvrige Romerike

Om du er arbeidsløs og mottar dagpenger fra NAV , kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomheten.

I prosessen med å bli godkjent for å få dagpenger under etablering krever NAV at du får en såkalt næringsfaglig vurdering av en instans NAV har valgt ut.  For personer bosatt på Øvre og Nedre Romerike så er det Norges Vel som foretar denne næringsfaglige vurderingen. Inclusion bidrar i dette arbeidet.

Les mere om ordningen til NAV –  Dagpenger under etablering og næringsfaglig vurdering:
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/dagpenger-og-etablering-av-egen-virksomhet–347271

Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller ring NAV for mer informasjon:
tlf. 55 55 33 33

Bestill næringsfaglig vurdering ØVRE ROMERIKE:
http://www.etablerer-akershus.no/våre-kurs/øvre-romerike/næringsfaglig-vurdering-nfv- 

Bestill næringsfaglig vurdering NEDRE ROMERIKE:
http://www.etablerer-akershus.no/våre-kurs/nedre-romerike/næringsfaglig-vurdering-nfv-