Bærekraftserklæring

Inclusions bærekraftserklæring:

Inclusion og firmaets ansatte er forpliktet til å jobbe lokalt, nasjonalt og globalt for å forbedre det sosiale, økonomiske og miljømessige velvære i samfunnet vårt og den verden vi lever i

Inclusion´s Statement of Sustainability:

Inclusion and its employees are committed to working locally, nationally and globally to improve the social, economical and environmental well being of our community and the world we live in

Inclusions etiske retningslinjer

Inclusion skal være en ansvarlig arbeidsgiver og en god samfunnsborger i alle deler av vår virksomhet. Dette inkluderer administrasjon, innkjøp, salg, og leveranser av tjenster og produkter. Vi skal vise respekt for og ta hensyn til menneskerettigheter, menneskers helse, sikkerhet og miljø samt følge de høyeste standarder for god forretningsskikk i alle forretningsforhold, internt i virksomheten og eksternt i forhold til kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.