Om Inclusion

Inclusion AS er et firma lokalisert i Asker som tilbyr opplæring, veiledning og prosjektledelse innenfor områdene entreprenørskap, innovasjon og  jobbutvikling:

  • Vi påtar oss oppdrag innenfor entreprenørskap – avholdelse av ulike typer etablererkurs og veiledningstjeneste.  De siste fem årene har disse tjenestene blitt utført primært som en del av leveransen til regionale etablerertjenester. Vi kan om ønskelig også bidra til leveranse av andre type løsninger utifra kundens behov.
  • Konsulentbistand til offentlige og private aktører med utvikling, drift og avholdelse av ulike konsepter innenfor entreprenørskap, innovasjon, jobbutvikling og integrering.
  • Startup Forum – et onlinebasert undervisnings- og veiledningsverktøy på engelsk spesielt utviklet for at personer med innvandrerbakgrunn skal komme raskt og godt i gang egen bedrift i Norge. Kan leveres som del av større gründerprogram, eller tilpasses kundes behov
  • Inclusion kan delta som prosjektpartner i nasjonale og internasjonale prosjekter innrettet mot entreprenørskap, innovasjon, jobbskaping og næringsutvikling

Våre tjenester er utviklet i samarbeid med nøye utvalgte partnere, basert på mange års erfaring med opplæring og veiledning av gründere, deltagelse i jobbskapings- og innovasjonsprosjekter og ved bruk av relevant metodikk

Et av fokusområdene til Inclusion er utvikling og drifting av tjenester rettet mot innvandrere og det potensialet de representerer. Alle tjenster kan leveres på norsk og engelsk. Noen tjenester kan også leveres på polsk, spansk og litauisk.