Om Inclusion

Inclusion AS er et firma lokalisert i Asker som tilbyr opplæring og veiledning innenfor områdene entreprenørskap og jobbutvikling, inkludering og integrering:

  • Startup123 – et undervisnings- og veiledningsverktøy spesielt utviklet for at personer med innvandrerbakgrunn skal komme raskt og godt i gang egen bedrift
  • Påtar seg undervisningsoppdrag innenfor entreprenørskap (egenutviklede kurs eller på oppdrag)
  • Startupmentor – individuell veiledningshjelp til personer som trenger sparringpartner ved oppstart av egen bedrift
  • Konsulentbistand til offentlige og private aktører med utvikling, drift og avholdelse av ulike konsepter innenfor entreprenørskap, jobbutvikling, inkludering og integrering

Tjenestene er utviklet i samarbeid med nøye utvalgte partnere, basert på mange års erfaring med gründerveiledning og utvelgelse av relevant metodikk

Et av fokusområdene til Inclusion er utvikling og drifting av tjenester rettet mot innvandrere og det potensialet de representerer. Alle tjenster kan leveres på norsk og engelsk. Noen tjenester kan også leveres på polsk, spansk og litauisk.