Jobbmentor – en mentorordning for flyktninger i språkpraksis

JOBBMENTOR er ei mentordning for virksomheter i Volda og Ørsta kommune som tilbyr språkpraksisplasser for personer med innvandrerbakgrunn. Mentorordningen omfatter både opplæring, veiledning og oppfølging av mentorer, språkpraktikanter og programrådgivere ved Volda Læringssenter. 

JOBBMENTOR  ble utviklet av Høgskulen i Volda i samarbeid med Volda Læringssenter / Volda kommune og Inclusion ved hjelp av midler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sin ordning Tilskudd til mentor og trainee-ordninger.

Prosjektet inkluderte også at det ble laget en video om Fathallah – en person som kom som flyktning fra Syria og i løpet av 3,5 år endte opp som butikksjef på Coop Prix i Volda

Om prosjektet i pressen

Mer informasjon – se www.jobbmentor.no