TechHub-program for gründere i Akershus avsluttet

Inkubator-programmet TechHub Asker and Bærum, der Inclusion har deltatt både som prosjektleder og med Community Manager-funksjon ble avsluttet 31.januar.  Prosjekteier har vært Askershus Næringshage.  13 tech-gründere med idéer knyttet til blant annet Internet of things, VR/AR/3D, road tech, edtech og biotech  har siden 1.oktober fått mulighet til å komme seg videre med sine forretningsprosjekter gjennom et program som har innbefattet:

  • Deltagelse i co-working fellesskap i Akershus næringshage
  • Tilgang på personlig mentor
  • Deltagelse i kompetanseprogram bestående av det digitale e-læringsplattformen Startup Forum, kursing i business modeling og  lean startup problem-solving
  • Introduksjon til nettverk gjennom Askershus Næringshage og diverse arrangementer i regi av lokale næringsråd samt egne TechHub-events

Flere av deltagerne melder om god progresjon gjennom tiden de har vært en del av TechHub-programmet. Finansiører har vært Akershus fylkeskommune og Asker kommune.. Det er intensjoner om at TechHub-programmet forlenges i 2018.  Bildet over er fra problem-solving workshop arrangert for Asker kommune. Mannen på bildet er Anders Sjåvik fra kommunen.  Mer informasjon om TechHub Asker og Bærum: www.techhub.no