mentorordning innvandrere

Mentor program for internasjonale gründere i Asker

Gründersjansen 2017 er et mentor- og støtteprogram for innbyggere i Asker med innvandrerbakgrunn som ønsker å starte egen virksomhet. Arrangør er Asker Næringsråd. I programmet som er støttet av IMDI deltar også Inclusion AS med fagsamlinger innenfor forretningsmodellering, lean startup og salg. Dessuten deltar Inclusion med sitt eget online-verktøy Startup Forum. Bildet viser fagsamlingen 1 7.september der Gudbrand Teigen leder workshop om business model canvas. Paul Bø fra Inclusion deltok som gruppeveileder.

Les mer