Vår visjon

Inclusion AS har blitt etablerert fordi vi tror det finnes behov for å utvikle enda flere og bedre verktøy slik at personer
både med norsk  og internasjonal bakgrunn kan få utnyttet sitt potensiale innenfor entreprenørskap og arbeidsliv. Sammen med utvalgte partnere nasjonalt og internasjonalt vi vi i årene fremover utvikle tjenester som vil bidra til verdiskaping og mange nye jobber i Norge og internasjonalt.  Det vil kommer mer informasjon på disse sidene. Følg med..