Erna Solberg på besøk hos Inclusion

Statsminister Erna Solberg på besøk i Askershus Næringshage

Erna Solberg besøkt Askershus Næringshage 29.september i 2015 for å se på hvordan Asker kommune jobber med omstilling og utfordringene til de mange som har blitt arbeidsledige i forbindelse med nedgangen innenfor olje- og gass-sektoren de siste årene.  I forbindelse med besøket på næringshagen slo statsministeren av en prat med daglig leder Paul Bø i Inclusion og Campus Nooa-gründer Morten Flate Paulsen, som begge har tilholdssted i næringshagen. Asker-ordfører Lene Conradi står til høyre for statsministeren i bildet.  Les mere om Erna Solbergs Asker-besøk her