StartUp123

Startup123 logoStartup123 er et kompetansebasert undervisnings- og veiledningsverktøy spesielt utviklet for at personer uten tidligere erfaring fra bedriftetablering skal komme raskt og godt i gang med egen bedrift.

Tjenesten vi leverer vil skreddersys kundes behov. Pakken kan potensielt inneholde både fysiske etablererkurssamlinger, onlineverktøy og bistand med individuell veiledning, enten fysisk på stedet, over telefon eller skypesamtaler.

Startup123 er utviklet med basis i mange års erfaring av kursing og veiledning av etablerere i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, både for personer med norsketnisk og utenlandsk bakgrunn. Vi kan skreddersy kurs på norsk, engelsk, spansk, polsk og litauisk.

Dette er et tilbud til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale etablerertjenester, inkubatorer, spaces, akselratorer, høyskolemiljøer og andre som ønsker å legge bedre til rette for at personer med norsk eller utenlandsk bakgrunn skal få rask, effektiv og forståelig hjelp til å etablere egen bedrift.

Ta kontakt på paul@inclusion.no eller telefon 400 888 14 så kan vi snakke nærmere sammen om vi kan bistå dere.