Inclusion med kurs for nylig ankomne flyktninger

Denne høsten har Inclusion bidratt med prosjektlederrolle på to separate etablererprogram for flyktninger, nemlig Business Compass Nedre Romerike og Business Compass Øvre Romerike spesielt tilrettelagt for nylig ankomne flyktninger bosatt i de toRomerike-regionene.

I beggeprogrammet har deltagerne fått være med på henholdsvis to og tre seminardager, fått tilgang til digital forretningsplan og samt fått tilbud om tett oppfølging fra veiledere fra Etablerertjenesten.

Flesteparten av deltagerne har vært fra Ukraina, men det har også vært deltagere fra Colombia, Kongo, Kenya og Syria.

Temaer som har blitt gjennomgått i programmene:
– Valg av selskapsform, rapporteringskrav, personlige rettigheter, skatt og økonomi
– Markedsføring
– Salg og nettverksbygging
– Norsk forretningskultur

Prosjektet på Øvre Romerike ledes av Business Jessheim i samarbeid med Norges Vel/Inclusion/Etablerertjenesten. Etablererprogrammet på Nedre Romerike har blitt ledet og gjennomført av Norges Vel/Inclusion/Etablerertjenesten. Hovedfinansiør for begge prosjektene er Viken fylkeskommune.

Om du har spørsmål rundt våre erfaringer med programmet, kontakt gjerne prosjektansvarlig Paul Bø i Inclusion, mail: paul@inclusion.no