Inclusion samarbeider med Norges Vel om drift av Etablerertjenesten de tre neste årene

Norges Vel fikk før jul oppdraget ned å drifte etablerertjenesten på Nedre Romerike og fikk nylig fornyet oppdraget med å drifte etablerertjenesten på Øvre Romerike. Her får gründere gratis hjelp til å utvikle og styrke sine bedrifter. Inclusion er med som samarbeidspartner på begge oppdragene, som har varighet ut 2024, med opsjon på forlengelse.
Les mer her