Erfaringssamling for mentorar i Jobbmentor – programmet

Det blei avholdt erfaringssamling på Høgskulen i Volda for mentorar i verksemder som følger opp flyktningar i språkpaksis. Dei som leia erfaringsutveklsinga var Paul Bø frå Inclusion, Gunnar Andenes frå Læringssenteret i Volda kommune og Preben Trellevik frå Flyktningekontoret i Ørsta kommune.  Prosjektpartnarar for Jobbmentor-programmet er Inclusion, Høgskulen i Volda og Volda Læringsenter/Volda kommune. IMDI fnansierer prosjektet som har som mål at flyktnigar lettare skal kome seg inn i norsk arbeidsliv.  Les meir om Jobbmentor programmet her