•  
 •  

Konsulenttjenester

SalgschartInclusion AS tilbyr flere ulike type tjenesterkonsulentoppdrag innenfor entreprenørskap, jobbutvikling, inkludering og integrering:

 • Utvikling og avholdelse av etablererkurs og mentoropplegg for entreprenører med norsk og utenlandsk bakgrunn. Spesialkompetanse: digital læring.
 • Undervisning innenfor entreprenørskapsfag på universiteter, høyskoler, videregående skole, næringsparker, inkubatorer, akselratorer, gründerfellesskap
 • Næringsfaglig vurdering
 • Samtalepartner og rådgivning innenfor området innvandrerentreprenørskap
 • Samtalepartner og rådgivning til kommune, fylkeskommuner og andre som ønsker å utvikle å utvikle tilbud innenfor jobbskaping og etablering av egen bedrift blant
  innvandrere.
 • Bistand til organisering og bemanning av selskaper som ønsker å etablere bedrift i Norge. Dette kan omfatte enklere markeds- og forundersøkelser, partnersøk og
  introduksjon til norske samarbeidspartner/kunder.