•  
  •  

Konsulenttjenester – Inclusion

SalgschartInclusion AS tilbyr flere ulike type tjenesterkonsulentoppdrag innenfor entreprenørskap, jobbutvikling, inkludering og integrering:

  • Utvikling og avholdelse av etablererkurs, workshopper, webinarer og veiledningsopplegg for entreprenører med norsk og utenlandsk bakgrunn. Spesialkompetanse: Blended learning, dvs. kombinasjon av opplegg for læring på fysisk sted og digitale plattformer.
  • Undervisning innenfor entreprenørskapsfag på universiteter, høyskoler, videregående skole, næringsparker, inkubatorer, akselratorer, gründerfellesskap
  • Næringsfaglig vurdering
  • Samtalepartner og rådgivning innenfor området innvandrerentreprenørskap
  • Samtalepartner og rådgivning til kommune, fylkeskommuner og andre som ønsker å utvikle å utvikle tilbud innenfor jobbskaping og etablering av egen bedrift blant innvandrere.
  • Bistand til organisering og bemanning av selskaper som ønsker å etablere bedrift i Norge. Dette kan omfatte enklere markeds- og forundersøkelser, partnersøk og
    introduksjon til norske samarbeidspartner/kunder.